2024-06-27: Testületi ülés

 

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA, NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

1./ BESZÁMOLÓ A KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
2./ TÁJÉKOZTATÓ A KAMERÁS TÉRFELÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL, VALAMINT AZ ÉJSZAKAI JÁRŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL, ZÁRT ÜLÉS
3./ TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL, JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 25/2023. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
4./ JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA
5./ JAVASLAT „TISZAÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA”, VALAMINT „TISZAÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – TERVEZETT KISERŐMŰ ELHELYEZHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ, TISZAÚJVÁROS RÉGI ZAGYTERÉNEK TELEKTÖMBJÉRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA” PARTNERI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK, EGYBEN VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSÁRA
6./ JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBAN INDÍTHATÓ CSOPORTOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA
7./ JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ MUNKATERVÉNEK, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK, TOVÁBBÁ A MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA
8./ JAVASLAT ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI BERUHÁZÁSOKRA, FELÚJÍTÁSOKRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRA
9./ BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY 2023. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
10./ BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2023. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
11./ TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL, AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA