2024-03-28: Testületi ülés

 

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA, NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

1./ JAVASLAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KÉRELMEINEK ELBÍRÁLÁSÁRA, ZÁRT ÜLÉS
2./ TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL, JAVASLAT A FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 18/2016. (IX.30.), A PÉNZBELI ÉS A TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2021. (VIII.27.), TOVÁBBÁ A FIATALOK LAKÁS, VALAMINT LAKÓHÁZ VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2022. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA
3./ JAVASLAT A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 1/2016. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
4./ JAVASLAT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 8/2016. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
5./ JAVASLAT PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEKRE
6./ JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2024. ÉVI SZAKMAI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
7./ JAVASLAT TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT A TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
8./ JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT., A TISZAÚJVÁROSI SPORT-PARK NONPROFIT KFT. ÉS A TISZA MÉDIA KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVEIRE8./ JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT., A TISZAÚJVÁROSI SPORT-PARK NONPROFIT KFT. ÉS A TISZA MÉDIA KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVEIRE
9./ JAVASLAT ENERGIATAKARÉKOSSÁGOT CÉLZÓ ÉS GÉPÉSZETI BERUHÁZÁSOKAT, FELÚJÍTÁSOKAT TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA9./ JAVASLAT ENERGIATAKARÉKOSSÁGOT CÉLZÓ ÉS GÉPÉSZETI BERUHÁZÁSOKAT, FELÚJÍTÁSOKAT TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA
10./ BESZÁMOLÓ AZ ÉPÜLET-FENNTARTÁSI ALAP ELMÚLT IDŐSZAKI FELHASZNÁLÁSÁRÓL10./ BESZÁMOLÓ AZ ÉPÜLET-FENNTARTÁSI ALAP ELMÚLT IDŐSZAKI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
11./ TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL

KÉRDÉSEK, FELSZÓLALÁSOK, AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA