2023-05-25: Testületi ülés


AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA, NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA


1. / BESZÁMOLÓ A KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL, VALAMINT TÁJÉKOZTATÓ A VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRS TOKAJ 2022. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2. / TÁJÉKOZTATÓ A KAMERÁS TÉRFELÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL, VALAMINT AZ ÉJSZAKAI JÁRŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL
3. / BESZÁMOLÓ A HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS 2022. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
4. / ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 2022. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL
5. ./ BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
6. / JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MARADVÁNYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEKRE
7. / JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBAN INDÍTHATÓ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA
8. / JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ) PÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSRE
9. / JAVASLAT AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYE SZÁMÁRA KÖZNEVELÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁHOZ HASZNÁLATBA ADOTT INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRA
10. / BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
11. / BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2022. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
12. / BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY 2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
13. / BESZÁMOLÓ A TISZASZOLG 2004 KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2022. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA
14. / BESZÁMOLÓ A TISZA MÉDIA KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2022. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA
15. / BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI SPORT-PARK NONPROFIT KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2022. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA, VALAMINT JAVASLAT A KFT.-VEL KAPCSOLATOS TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA
16. / BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2022. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA
17. / TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL

KÉRDÉSEK-FELSZÓLALÁSOK, AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA