2023-02-13: Testületi ülés

Az ülés megnyitása

 1. TÁJÉKOZATÓ A ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL, JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 2. JAVASLAT TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
 3. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE
 4. JAVASLAT A 2023. ÉVI TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
 5. JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 2023. ÉVI DROG-PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELVÁRÁSOK MEGFOGALMAZÁSÁRA
 6. JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 2023. ÉVI DROG-PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELVÁRÁSOK MEGFOGALMAZÁSÁRA
 7. JAVASLAT TISZAÚJVÁROS 2023. ÉVI VÁROSI RENDEZVÉNYEINEK TÁMOGATÁSÁRA
 8. JAVASLAT AZ INTÉZMÉNYEKBEN FOLYÓ FELNŐTT ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA
 9. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA
 10. JAVASLAT A POLGÁRMESTER 2023. ÉVI SZABADSÁGÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA
 11. JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL MEGKÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA
 12. BESZÁMOLÓ AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
 13. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL
 14. KÉRDÉSEK, FELSZÓLALÁSOK AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA