2019-05-30: Testületi ülés

1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekrõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat az elsõ lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról

5. Javaslat az önkormányzat 2018. évi maradványának jóváhagyására és pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája épületén történõ emléktábla állításhoz szükséges döntés meghozatalára

8. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlõségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára

9. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018. évben végzett tevékenységérõl

11. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2018. évi munkájáról

13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetõi jutalom mértékének a meghatározására

14. Összefoglaló éves ellenõrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2018. évben végzett belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

15. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása