2019-03-28: Testületi ülés

1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveire és az ügyvezetõk jutalmazásának mértékére

6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

8. Javaslat egyházi fenntartó számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerû használatáról szóló beszámoló elfogadására

9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat,  felújításokat támogató pályázat kiírására

10. Javaslat a Mezõkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévõ intézmények átszervezésének véleményezésére

11. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról

12. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap elmúlt idõszaki felhasználásáról

13. Tájékoztató a polgármester elmúlt egy évi munkájáról

Az ülés megnyitása