2019-02-28: Testületi ülés

12. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

11. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer mûködésének tapasztalatairól

11. Jelentés az éjszakai járõrszolgálat ellátásáról, valamint javaslat a feladat további ellátására

11. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérõl

10. Javaslat lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylõ gépészeti felújításainak támogatására

9. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás települési hozzájárulásának növelésére

8. Javaslat a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi szakmai munkatervének elfogadására

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mûködésével kapcsolatos döntés meghozatalára

6. Javaslat a települési önkormányzatok számára nyújtható könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás igénylésére

5. Javaslat az intézményekben folyó felnõtt étkeztetés térítési díjának meghatározására

4. Javaslat Tiszaújváros 2019. évi városi rendezvényeinek támogatására

3. Javaslat a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésére (kiegészítõ javaslat)

1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Az ülés megnyitása