2016-11-24: Testületi ülés

1. Beszámoló Tiszaújváros tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.05.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a temetõk és a temetkezésrõl szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat a helyi iparûzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a köznevelési intézmények mûködtetõi feladatainak állami átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

7. Javaslat Tiszaújváros 2017. évi rendezvénytervére

8. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítõ tiszaújvárosi sportegyesületekben sportolók 2016. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítményének elismerésére

9. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

11. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása Házirendjének és Szakmai Programjának jóváhagyására

11. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Hajléktalanok Nappali Melegedõje Szakmai Programjának módosítására

12. Javaslat az állami és egyházi fenntartók számára köznevelési feladatok ellátásához használatra átadott ingatlanban végzett tevékenységrõl szóló beszámolók elfogadására

13. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására

14. Javaslat határidõ módosításra

15. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet 2014-2015. évben végzett tevékenységérõl

16. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõ-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében

17. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása