2016-08-25: Testületi ülés

1. Javaslat a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a sporttámogatási elvek meghatározására

3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

2. Javaslat a víziközmûvek 15 éves gördülõ fejlesztési tervének elfogadására

4. Javaslat az útépítési és közmûfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 23/2004. (VII.01.) rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a "Keleti lakóövezet" kialakításának elõkészítésére

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Nyugdíjas parkban történõ emléktáblák elhelyezésére

7. Javaslat a "Zöldülõ Tiszaújváros" Programmal összefüggõ döntések meghozatalára

8. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ, a Derkovits Kulturális Központ és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

11. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

12. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

9.

Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására