2016-04-28: Testületi ülés

1. Tájékoztató a Vizirendészeti Rendõrõrs Tokaj 2015. évben végzett tevékenységérõl

2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, a pénzügyi terv végrehajtásáról

4. Javaslat a fogyatékos személyek nappali ellátásának férõhelyszám bõvítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2015. évi tevékenységérõl szóló szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés jóváhagyására

6. Javaslat a Lékai János emléktáblára vonatkozó döntések meghozatalára

7. Javaslat a Sportcentrum épületeinek energetikai korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.  tevékenységérõl, valamint javaslat a 2015. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelésére és a  vezetõi bér meghatározására

9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2015. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelésére és a  vezetõi bér meghatározására

10. Összefoglaló éves ellenõrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2015. évben végzett belsõ ellenõrzések tapasztalairól

11. Javaslat a migránsok helyzetével kapcsolatos politikai nyilatkozat megvitatására

12. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi maradványának jóváhagyására

13. Javaslat a tiszaújvárosi köznevelési intézmények fenntartói jogának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól történõ átvételével kapcsolatos elõterjesztés napirendre vételére

Az ülés megnyitása