2016-03-31: Testületi ülés

1. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

2. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

3. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2015. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról

4. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. Javaslat Tiszaújváros településrendezési eszközei módosításának véleményezését lezáró határozat elfogadására

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveire és az ügyvezetõk jutalmazási feltételeire (Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.)

8. Javaslat a diáksport 2016. évi támogatásának felosztására, valamint tájékoztató a 2015. évi támogatás felhasználásáról

9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata,  valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

10. Javaslat a Sportcentrum Játékcsarnokának elõterében elhelyezett dicsõségtáblák aktualizálásához szükséges feltételek,eljárásrend meghatározására,új dicsõségtábla elhelyezésére

11. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására

12. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap elmúlt idõszaki felhasználásáról

13. Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról

Az ülés megnyitása

Az ülés bezárása