2013-12-19: Testületi ülés

2. Javaslat a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ téríté

1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervérõl szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. folyószámlahiteléhez kapcsolódó fedezet vállalására

3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekrõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 26/1993. (XII.23.) rendelet és a víziközmûbõl történõ ivóvíz szolgáltatásért, illetõleg a szennyvízelvezetés-szolgáltatásáért fizetendõ díjakról és díjalkalmazási feltételek

6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzat rendelet megalkotására

7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzatának középtávú fejlesztési tervére

9. Javaslat az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok épületeinek állapotára vonatkozó felmérésre, valamint a külsõ fali hõszigetelésére irányuló megvalósítási program ütemezésére

10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. évi munkatervére

11. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2014. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyására

12. Javaslat határidõ módosításokra

13. Beszámoló a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátásáról, valamint tájékoztató az AVE Miskolc Kft.-vel folytatott tárgyalások eredményérõl

14. Javaslat a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII.23.) rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára

Az ülés megnyitása