2013-10-31: Testületi ülés

3. Javaslat a kéményseprõ-ipari közszolgáltatási feladat további ellátására és a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

4. Javaslat a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII.23.) rendelet hatályon kívül helyezésére

1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.05.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 19/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának kiegészítésére

6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

7. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához kapcsolódó pályázat benyújtására

8. Javaslat a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatására vonatkozó megállapodás megkötésére

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány felügyelõ szervét érintõ személyi kérdésre és az Alapító Okirat módosítására

10. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

11. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet ultrahang-diagnosztikai kapacitásának átcsoportosítására

12. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti Gyûjtemény múzeumi küldetésnyilatkozatának jóváhagyására

13. Javaslat a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés módosítására

14. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásáról, a 2013. évi pénzügyi terv háromnegyed évi teljesítésérõl

Az ülés megnyitása

Az ülés zárása