2013-10-09: Testületi ülés

1. Javaslat részvénytulajdon megszerzésére az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-ben

1. Javaslat részvénytulajdon megszerzésére az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-ben

1. Javaslat részvénytulajdon megszerzésére az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-ben

1. Javaslat részvénytulajdon megszerzésére az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-ben

1. Javaslat részvénytulajdon megszerzésére az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-ben

1. Javaslat részvénytulajdon megszerzésére az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-ben

1. Javaslat részvénytulajdon megszerzésére az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-ben

1.

Javaslat a Tiszaújvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ lakások bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló 20/1996. (VII.11.) rendelet és Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok további ellátására

3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

4. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumok mûködési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázat önrészére

5. Javaslat a köznevelési intézmények intézményi tanácsába delegált önkormányzati tag személyére

6. Javaslat a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés módosítására vonatkozó elõterjesztés elkészítési határidejének módosítására

Az ülés megnyitássa