2013-06-27: Testületi ülés

1. Javaslat a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervérõl szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 12/2011. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a közterületek használatának rendjérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. Javaslat a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának  jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat az iparosított és hagyományos technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának, korszerûsítésének támogatásáról szóló 22/2008 (V.15.) rendelet módosítására

8. Javaslat a területi ellátási kötelezettségû háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerzõdésének módosítására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

11. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ igazgatói pályázatának kiírására

12. Javaslat Tiszaújváros Település Esélyegyenlõségi Programjának felülvizsgálatára

13. Javaslat a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására

14. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok további ellátására

15. Javaslat kirakodó vásár szervezésének pályázati kiírására

16. Javaslat a Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjainak megállapítására

17. Javaslat energiatakarékossági pályázatok elbírálására

18. Javaslat az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés és Tiszaújváros Önkormányzata által történõ közös megünneplésére

19. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl

20. Javaslat a kiemelt sportágak 2012. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló határidõ módosítására

20. Javaslat az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014-2020 közötti idõszakra vonatkozó középtávú fejlesztési terveinek elfogadásával kapcsolatos határidõ módosítására